Hoppa till innehåll

VÄRDEGRUND

Mångfald – Vilja – Glädje

 

 

Föreningen ska följa idrottens värdegrund; Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att få vara med och Rent spel. Här har alla samma värde, oavsett etnisk härkomst, sexuell läggning, kön, kultur eller religion.

 

 

FÖRENINGENS VÄRDEGRUND

 

Utöver idrottens värdegrund har föreningen följande värdegrundsord:

MÅNGFALD – VILJA – GLÄDJE

 

Med mångfald menar vi en levande förening. Ordet vilja ska spegla en föreningens ambitiösa framåtanda att hela tiden vilja utvecklas. Med glädje ska vi erbjuda en trygg gemenskap.

 

Vi vill uppfattas som en förening som är inkluderande, familjära och här är alla kamrater. Den fyruddiga IFK-stjärnan står för ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap.

Respektera och vara ödmjuka mot varandra och våra motståndare. Våra allas lika värde och att bli sedda. Göra vårt bästa och aldrig ge upp även om resultaten inte alltid går vår väg. Tillsammans är vi starka i IFK Haninge och kan göra skillnad.