HISTORIA

VÅR

HISTORIA

2004 bestämde sig fyra killar för att  skapa en förening för spelare och ledare som skulle ligga i framkant och vara nytänkande. Inte en förening där man bara kastade ut en säck bollar till några vilsna föräldrar. Det blev startskottet för IFK Haninge som bildades den 10 oktober 2004.

Jan Sylvan fd. Bergman, Mathias Rosengård, Peter Sidén och Tony Tornerup var de som bildade föreningen. Idag finns Janne i marknadsgruppen och Mathias som sportsligt ansvarig i föreningen. 

2004 startade IFK Haninge arbetet med föreningsutvecklingsarbetet.  Styrelsen har sedan dess arbetat aktivt med dessa viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet har lett fram till att det nu finns en tydlig bild över organisationen, tydliga mål och nu med fler personer som deltar i föreningsarbetet.

Tack vare det grundarbete, kunde föreningen senare år 2010 certifiera sig i Haninge kommuns ”Utmärkt förening”.

2011 mottog man priset ”årets IFK-Förening” från IFK:s centrala organisation. (www.ifkcs.org). Redan efter bara 7år som förening!

[IFK = Idrottsföreningen Kamraterna]

2012 gick IFK Haninge samman med Brandbergens IF. Två framgångsrika och starka föreningar som kompletterade varandra. Ungdomssidan med seniorsidan, en komplett förening.

2014, 10 år efter starten, så har man fått fram flera talanger. Som idag spelar på svens elitnivå, pojklandslag, Kina, Thailand, England, Holland och några har varit och provtränat med för klubbar i England, Danmark och Italien.