Hoppa till innehåll

HISTORIA

Vår Historia

2004 bestämde sig fyra killar för att  skapa en förening för spelare och ledare som skulle ligga i framkant och vara nytänkande. Inte en förening där man bara kastade ut en säck bollar till några vilsna föräldrar. Det blev startskottet för IFK Haninge som bildades den 10 oktober 2004.

Jan Sylvan fd. Bergman, Mathias Rosengård, Peter Sidén och Tony Tornerup var de som bildade föreningen.

2004 startade IFK Haninge arbetet med föreningsutvecklingsarbetet.  Styrelsen har sedan dess arbetat aktivt med dessa viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet har lett fram till att det nu finns en tydlig bild över organisationen, tydliga mål och nu med fler personer som deltar i föreningsarbetet.

Tack vare det grundarbete, kunde föreningen senare år 2010 certifiera sig i Haninge kommuns ”Utmärkt förening”.

2011 mottog man priset ”årets IFK-Förening” från IFK:s centrala organisation. (www.ifkcs.org). Redan efter bara 7år som förening!

[IFK = Idrottsföreningen Kamraterna]

2012 gick IFK Haninge samman med Brandbergens IF. Två framgångsrika och starka föreningar som kompletterade varandra. Ungdomssidan med seniorsidan, en komplett förening.

2014, 10 år efter starten, så har man fått fram flera talanger. Som idag spelar på svens elitnivå, pojklandslag, Kina, Thailand, England, Holland och några har varit och provtränat med för klubbar i England, Danmark och Italien.

2022 Blev IFK Haninge vald till årets förening av Haninge Kommun. Med motiveringen,

”Årets förening har på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin verksamhet och lyckats få både nya och gamla medlemmar att känna sig välkomna och delaktiga i den form av idrottande och träning de efterfrågar.
Föreningen stärker och utvecklar det lokala samhället genom sin demokratiska uppbyggnad och skapar på så sätt en jämställd och jämlik verksamhet.
Denna förening har på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin verksamhet utifrån de
förutsättningar som skapats på orten.
En god kvalité på ledarsidan där engagemang och kunskap har bidragit till att föreningen utvecklas i positiv andra. Såväl tävlingsprestation som utveckling av motionsverksamhet premieras.” Källa: Haninge Kommun