Hoppa till innehåll

Felix rapporterar från senaste SEFs träffen – Bio-banding

Beaktande av tillväxt och mognad för en bättre spelarutbildning!

Förra tisdagen (14/3) var Akademichef Felix Engfeldt och Ansvarig Förberedande Akademi Oguz Yildirim inbjudna till en utbildningsdag inom SvFFs & SEFs elitprojekt.

Dagen ägnades åt föreläsningar (forskning) och utbildning rörande hur klubbar arbetar med utveckling av akademispelare med hänsyn till den individuella utvecklingsprocessen.
Diskussioner angående hur man kan anpassa träning och grupper i olika former under tillväxt/pubertsåren, hur träningsbelastningen bör individualiseras under ”tillväxt-spurten” för att minska risken för belastningsrelaterade skador i underkropp (ljumske, lår, benhinnor) samt knä (schlatters sjukdom).
Otroligt intressant och givande men också utmanande då det skiljer lite i resurser mellan oss och t.ex. Arsenal.

Inom akademin så kommer vi under våren att börja mäta/väga varje spelare – ett par gånger om året. Vi vill göra detta för att:

  • Minska skaderisken under pubertetsåren och veta när spelaren växer som mest
  • Begränsa mognadsrelaterade skillnader i storlek och atleticism
  • Presentera nya utmaningar och lärandemöjligheter för tidiga och sena utvecklare
  • Bättre utvärdera spelarens styrkor, svagheter, potential

Hur kan man mäta fysisk mognad?

Det finns en enkel men pålitlig metod att uppskatta nuvarande mognadsgrad (Khamis-Roche-metoden). Genom att använda spelarens födelsedatum, längd, vikt samt de biologiska föräldrarnas längd kan man med god precision uppskatta hur lång spelaren förväntas bli som vuxen. Det man sedan gör är att jämföra spelarens nuvarande längd med den förväntade längden i vuxen ålder. Man får då ett värde i % som uttrycker hur nära man är sin fullvuxna längd, vilket kan översättas till nuvarande mognadsgrad (se figur 2). Trots att två spelare är lika långa kan alltså mognadsgraden skilja sig. En relativt lång spelare kan vara sent mogen och en relativt kort spelare kan vara tidigt mogen.

Figur 2. Figuren visar mognadsgrad uttryckt som procent av fullvuxen längd. Tillväxten är som snabbast omkring 90 % av fullvuxen längd. PHV=peak height velocity, ett uttryck för peaken i tillväxtspurten.

Metoden att uppskatta fullvuxen längd anses valid i åldersspannet 4–17 år hos både för pojkar och flickor med ett medianfel på 2,2 cm. För att gradera idrottare som tidiga, i tid, eller sent fysiskt mogna jämför man sedan de uppskattade värdena med referensmaterial för populationen (ett så kallat z-värde baserat på standardavvikelser).

Fördelar med att uppskatta fysisk mognad

Ur en tränares perspektiv kan det vara svårt att utvärdera spelarnas framtida potential när den individuella variationen är stor. Genom att känna till spelarnas fysiska mognadsstatus blir det lättare att bedöma spelare utifrån verklig potential, och sätta nuvarande prestation i förhållande till fysisk mognadsgrad. Dessutom kan man få en större förståelse för varför det kan ske temporära prestationsförsämringar under ungdomsåren. Dessa är nämligen vanliga under tillväxtspurten och ska inte ses som ”brist på talang”. Genom att veta mer om spelarnas mognad kan man dessutom bättre anpassa träning och belastning individuellt.

Värdefull kunskap för spelare och föräldrar

För spelare och föräldrar kan det vara värdefullt att veta hur spelaren ligger till i sin fysiska utveckling och om man är tidigt eller sent utvecklad i förhållande till andra spelare. Är man sent mogen kan man ha svårt att häva sig fysiskt på planen under något år, men denna ”orättvisa” kommer att försvinna i senare delen av tonåren. Dessutom kan man i samband med tillväxtspurten uppleva sämre koordinationsförmåga och risken för tillväxtrelaterade skador ökar. Det kan vara en trygghet att veta att detta är en tillfällig fas som går över.

En bild från Ajax:

-chronologic age = spelarens ålder

-biological age = biologisk ålder.

Spelaren till höger är alltså tidig i sin utvecklingskurva och är biologisk över 16år medan hans lagkamrat längst till vänster är sen i sin utveckling och biologiskt inte ens fyllt 13.
det innebär att skillnaden blir brutal med den muskelmassa som spelaren som är tidig kan använda sig av gentemot den som är sen i sin utveckling. Fysik, kondition, snabbhet etcetera.

Oz och Felix kommer återkomma med information om hur och när vi påbörjar detta långsiktiga arbete.
Vi skickar med en intressant artikel så länge…